KPL 春季赛 上海EDG.M

已结束

00

电竞  2020-03-26 18:00

DYG

* 如视频出现卡顿或无法播放,请点击[刷新]或切换信号

距离比赛还有 --:--:--

比赛已结束

比赛介绍

2020-03-26,2020 KPL 春季赛 上海EDG.M vs DYG-电竞vsKPL 春季赛 上海EDG.MvsDYG